woensdag 20 november 2013

SinterklaasVerhaal UPDATE

UPDATE

Als u HET ULTIEME SINTERKLAAS-ARTIKEL nog niet gelezen hebt:
CHECK HET.
...
VERDEEL-en-HEERS: Zwarte Piet: WEL of NIET
Zwarte Piet is in mijn ogen een SYMBOOL voor onvrede geworden.

Het werd vooraf al een soap, maar na nog wat gerechtzaak tussendoor gaat de intocht gewoon door. Met een slimme demonstratie van een cordon zwijgenden. Enkele TOEZEGGINGEN en betogen. Het wordt voor betrokkenen duidelijker wat voor TRUCS er gespeeld worden.
De dag ervoor was er de langverwachte  “Zwarte Piet Nietdemonstratie op het Beursplein, waar Sint voorheen aankwam. Maar door de hypING van de laatste jaren komt die tegenwoordig op de Dam. Ik was erbij als ORANJE PIET met ZwartePiet-vliegers en hoewel er veel foto’s zijn genomen, nog geen van mijzelve daarvan online teruggevonden. Ook geen verslag van deze demo in de standaardkranten gevonden, behalve 1 regel in de berichten van verslaggeving van de intocht zelf. MIJN VERSLAG.
"Zwarte Piet is racisme" is een goede stelling om discussie uit te lokken, maar het is geen absolute waarheid. Als je er een DOGMA van maakt, wordt het gevaarlijker. Onder degenen die het leuk vinden,z ijn er die zich geschoffeerd voelen, uitgescholden voor racist. Het verbod dan dan de schuld zijn van de tegenstanders en daarop wordt dan ook opgespaarde HAAT geprojecteerd, zoals we zien. De weerstanden worden wederzijds duidelijker en vragen om CREATIEVE AANPAK. Want verbieden is een slecht middel in deze aangezien het bijdraagt aan een klimaat van VERDEEL-en-HEERS.
De volle complimenten voor actiebereidheid maar ik ben dus tegen (de eis voor) VERBOD op Zwarte Piet. 
Als je het zou gaan verbieden bereik je daarmee dat mensen die vrijheid juist sterker willen opeisen. Kwam er een tegen in de metro, een burgerman die zwarte piet ging spelen. Voor hem is het uitleven! Dat zou dan officieel bestraft moeten gaan worden.  Het leidt er dus toe dat bevolkingsgroepen verder tegenover elkaar komen te staan. 
Verdeel-en-heers heet dat. Geen goed plan. Tegenovergestelde van feest. De geactiveerde strijders dienen op te passen zich niet alleen maar zwarte anti´s te profileren. Nadruk moet blijven liggen op aandacht voor, het laten zien van de pijn, het verdriet, het WEGGEMOFFELDE VERLEDEN:
 
En de andere pijler in de strijd voor bewustwordingsbevordering is aandacht voor alternatieven:
het gebeurt al!
of gaat dit tever?
Ingezetenen van het kamp van de tegenstanders van Zwarte Piet (m.n. degenen die alleen de negatieve kant ervaren hebben), zouden er goed aan doen te beseffen HOE DIEP het feest zit. Wat die leuke kanten zijn (hoewel het enigszins hysterisch over kan komen tegenwoordig denk ik. Je kan als kind Sint zelfs schrijven en antwoord krijgen). Ik besef dat ook dat lastig kan zijn, net zoals voor sintaanbidders het zich verplaatsen in de pijn van de tegenstanders. Nou lijkt dat lomp: je krijgt gescheld over je heen en dan moet je er ook nog eens rekening mee houwen?
"Ik vindt overigens wel dat je met je redenering de verantwoordelijkheid lijkt te leggen bij de activisten"
Ja want dat is waar je direct invloed op uitoefent, hoe je het zelf brengt. Inlevingsvermogen moet van 2 kanten komen. Ikzelf heb daarbij het voordeel dat ik vroeger zelf een sinterklaasverslaafde was. Die zwarte piet dat vond ik gewoon wel geinig, dat was alles. Toen mij vertelt werd dat Sinterklaas een slavendrijver is, zag ik dat aspect wel in. Maar door mensen botweg neer te zetten als racist, draag je bij aan de sfeer van verdeel-en-heers. Drijf je ze eerder de verdediging in.

Met afschaffen lijk je ervan af, maar het kan niet. Dan zou je je moeten verlaten op verbieden en dat is een bijzonder slecht idee zoals ik betoogd heb.

Wat was er ook al weer mis met Zwarte Piet? Het geweten aanspreken. Als je het kunt LEZEN.
Het is wachten op de grootste ZwartePiet-fan : degene die zijn hele gezicht glimmend zwart laat tattoeren.
Maar wat hiervan te denken:
“Zwarte piet niét mee laten doen omdát hij zwart is, dát is pas racisme”
Klinkt stoer maar lijkt een grap, want de situatie is juist dat zwarte mensen (en blanke sympatisanten) zelf een verbod aanvragen. Toch zou ook dit als discriminatie aangemerkt kunnen worden…Vooruit ik gooi er ook nog maar een tegeltje tegenaan:
flauw?!
Zo dollen we door. En als je een zwarte Sinterklaas beledigend vindt, is dat geen racisme?
DISCRIMINATIE zit in de maatschappij verankerd. Dat kun je ontkennen. Dat kun je proberen te wissen. Of een politiek spel van maken. Of een gewoon spelleke.

Nou ze dartelen nog 3 weekjes rond hier en spelen onveilig op het dak en omstreken. In die discussie gaan extremistische nepjournalisten steeds debieler schreeuwen, terwijl ze denken dat ze normale mensen zijn die een grapje maken. Jo, ozo, ook gehandicapten zijn bezorgd… en worden soms geweerd.

Zwarte Piet is SUBLIMINAAL racisme
Pharao met shirt
Dat is mijn nieuwe stelling, na de vorige die nog steeds staat. Dus geen doelbewust racisme, maar eerder een afspiegeling van hoe het was, wat normaal werd geacht. Nu kunnen we dat anders beoordelen aangezien anders geen vooruitgang mogelijk is. Dan blijf je alleen het oude herhalen. De uitbarsting van werkelijk racisme bewijst direct dat racisme aanwezig is. En bevestigt mijns inziens het subliminale karakter van Zwarte Piet in deze, hoewel dat verder onderzocht mag worden. De discussie op de spitse staf! “Zwarte Piet moet zijn plek kennen!” denken die mensen dan, denk ik. “Alleen met Zwarte Piet is het leuk, nu wordt het gezeur”, vinden ze. De subliminale racistische dispositie wordt geactiveerd. De (onbewuste) racistische mindsetting ontstaat vooral bij degenen die opgesloten zitten leven in hun eigen witte kliek. Negers zijn er dan ter vermaack.

Hier in de Bijlmer is ‘Zwarte Piet discriminatie’ minder een issue. Het is een overwegend zwarte wijk  De blanken zijn gewend aan gekleurde medemensen die behoorlijk geintegreerd zijn, het is hier aardig schoongeveegd! We leven meer met elkaar dan elders. Mijn eigen onderzoekje levert me het beeld op dat: de geassimileerde massamensen Sint met Z.P. niet erg vinden of eraan meedoen; de boys inda buurt die voor zichzelf zorgen middels hossel e.d. het ook gezeur vinden; de strijders die zich opwerpen als voorvechters van afschaffing en dat intellectuelere nedernegers die ook verder proberen te kijken richting oplossing. Ikzelf ben van alles wat. Ik vier mee op eigen wijze (:schrijf bvb vroleuk verder bij een kadootje voor me moedertje; Sint en Zwarte Piet verder niet echt nodig); in mijn ervaring kan de discussie gezeur worden in beide kampen; ik doe ook mee aan een actie en sminck mezelf oranje.

Oranje Piet meldt zich
Met dit kadootje
Gedroogd concentraat
Gezondheidsvergroter

Dit is eigen oogst
De . . . thee
Bloedzuiverend sterk
Groene kracht en inheems

De natuur geeft gratis
Oprecht medicijn
Beetje pijn bij't plukken
Dat mag best zo zijn

Zonder fratsen
Vuurenergie
Pure bio klasse
Voor moeder Sophie

MEER KLEURRIJKE ACTIE
In plaats van alleen zeurgeblaat liever aanvullende creatieve actie:
Eerleuk gezegd vind ik het best MOOI! Lekker opfleuren. Mag van mij nieuwe folklore worden want hun boodschap vind ik gewoon goed. Waarbij ik wel stellig wil aanmerken dat het m.i. subliminaal racisme is; bij de grote meerderheid steekt er geen bewuste racistische intentie achter.

Ondertussendoor sympathiseer ik sterk met dit statement van:
'De actievoerders van het Djangocommando vinden dat Zwarte Piet een symbool is van het racisme dat vroeger de slavernij mogelijk maakte en tegenwoordig de uitbuiting en discriminatie van illegalen en niet-witten', schrijft de groep.

'Het Djangocommando streeft naar een wereld waarin je niet slechts eenmaal per jaar cadeautjes krijgt van een christelijke witte man met zwarte knechten, maar liever elke dag je medemensen trakteert, ongeacht hun kleur, afkomst seksuele voorkeur of sekse', aldus de actievoerders.


Ondertussen gaat het NEERZETTEN van Z.P. als dumbo gewoon door. Verder hebben we nog een BOEK: "Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend?". Er is weer EXTRA petitiewerk.
je kon erop wachten
De Daphnegrap en “Zwarte Piet is kannibalisme” om het ´lollig´ te houwen. Maar die serieuze ondertoon blijft aanwezig. Anders zou je er zelfs geen grappen over kunnen maken!

Na pareren van de standaard verdedigende stellingen, ook wel DENKFRAMES genoemd, zoals:
- zwart van de schoorsteen
- Z.P. is geen neger
- kinderfeest
is de overtreffende trap dat Z.P.-activisten niet genoeg actie voeren. Volgens Jan Jaap de Ruiter is de antipietenlobby definitief door het ijs gezakt. Die J.J. de Ruiter hakt er hard in en bakt ze zwart. Omdat ze te weinig actie voeren voor andere vormen van moderne slavernij vind hij dat ze eigenlijk weinig recht van spreken hebben. We hoeven er niet naar te luisteren. Ook omdat ze zeer egoistisch bezig zijn hun eigen ongenoegen te uiten in plaats van op te komen voor slachtoffers van echte slavernij heden ten dage. Wat een belachlijke kop/conclusie. Hij heeft een punt maar maakt het tot breekpunt. Gebruikt het als dogmawapen om mensen de mond te snoeren, een excuus om zich ervan af te wenden. Zo van je voert actie maar je voert niet genoeg actie dus ik zet je in de hoek. Echt een dooddoener. Zo zijn er altijd wel belangrijkere zaken.
Het resultaat van het zwartepietdrama is dat de natie hopeloos verdeeld geraakt is door dit idiote extremisme”
En dan deze actievoerders ook nog eens als schuldigen presenteren

Zwarte Piet en ik” uit 2012 is ook de moeite waard door te kijken. Evenals: Dutchman defends Black Pete on Canadian talkshow. Oeps verwijderd, het was ook een btje te opzichtig...  En een sterke Videoboodschap aan de Pro-Pieten. Bewustwordingsbevordering blijft de boodschap. Zoals ook in:
Wat is HAALBAAR? Gewoon voorbeelden geven is heel belangrijk: in het Tropenmuseum was er een modeshow voor de Zwarte Piet van de toekomst. En af en toe flink lachen om te ontladen als het mag:

En Sint vaart wel bij alle aandacht. 

Waar blijft het: een NIEUW SINTERKLAASVERHAAL!? Ik verwacht een leuke wedstrijd. Het is per slot van rekening ook een creatief feest! In plaats van stellingen betrekken en verdedigen en daarmee aansturen op escalatie.
Met een nieuwe mini-HAIKU om aan te haken. Ga maar wel een kadootje maken.
ORANJEPIET meldt zich:
 VREDE VOORSPOED
Enne in Suriname is het vast afgeschaft. Dat is hier niet aan de orde. Maar het doet me goed dat er geconstateerd werd dat er nog maar weinig kinderen als pikzwarte piet gesminckt waren tijdens de intocht. En dat er ook vrouwen zijn die zich durven inzetten:
JoOo, slim zijn ze wel bij de Appie...

NASCHRIFT: Racisme alom...
Wat in gekleurde kringen een minder populair onderwerp is, is racisme tussen gekleurde bevolkingsgroepen onderling en van zwart naar wit, van getint naar blank toe. Dat is er ook, bvb de asociatie van blank met slavendrijver. Dat is ie ook niet per definitie meer. Maar wel in de begin van de slavernijtijd. Deze omgekeerde racistische programmeringen zijn OOK vaak onderhuids/onbewust. De zaken zijn wat ingewikkelder dan velen weten/menen.

Deze constatering is niet bedoeld om da aandacht af te leiden van de hoofdmoot in deze (het subliminale en geïnstitutionaliseerde racisme van blank/wit naar gekleurd/zwart toe), de aanleiding van het laatste deel van dit artikel. En zou dus niet als zodanig misbruikt mogen worden om te verbaggatelliseren/kleineren/downplayen, vergelijkbaar met “blanken waren ook slaaf
.
NASCHRIFT2: Racisme rules...
Toch een beetje eng, zo'n Z.P.-masker:
Maar als je dit zou verbieden, dan willen mensen het juist gaan doen. Bovendien zou een verbod gehandhaafd moeten worden. Dit artikel in de bespreking. Ik vind het een schande voor het nationaal bewustzijn als dit niet creatief opgelost kan worden. Omdat verbieden zoals betoogd zo onwenselijk is zou het verstandig zijn van Sint om een actievere rol daarin te spelen. Oftewel laat de genootschappen en officielere (media-) instanties niet zo passief blijven!

Al vroeg op de agenda dit jaar, direct bij de aftrap van het nieuwe actieseizoen! Met extra impact. Nogmaals: los het CREATIEF op! Inmiddels heb ik bedacht om Pieten voortaan via de computer te laten komen. Want toen het verhaal met de schoorsteen verzonnen werd was dat modern maar inmiddels zijn er weinig huizen meer met functionele schoorstenen. Dus lekker gekleurd viavia de comp, zo los je dat ineens op. Inmiddels gaat DISCUSSIE door en dat moedig ik aan. Anderzijds valt satire soms verkeerd en worden vooroordelen daarmee helaas bevestigd.

Inmiddels is er een soort van uitspraak die nog niet erg veel zegt. Maar als Z.P. verboden zou worden dan moeten zwarte mensen die -zeer goed geintegreerd- mee willen spelen als Piet, zichzelf verplicht in een andere kleur sminken. Dit lijkt flauw maar is dat geen racisme?
Zwarte Piet: je bent ontslagen!
Dit jaar ging ik als StreepjescodePiet = wit en zwart plus commercieel verantwoord. In de metro al bijna ruzie met nedernegers. Het zijn soms haters van NL-cultuur, zoals andere witte nederlanders een helkel hebben aan kleurlingen. Het getuigt van extreme naiviteit te geloven dat alleen blanken discrimineren.  
  
Arnold-Jan Scheer maakte deze waardevolle docu over een sidekick van sint binnen Europese subculturen. Dus 'Zwarte Piet' bestond al. ECHTER: de specifieke invulling van de Nederlandse Z.P. zoals wij die hier kennen is wel degelijk ge-ent op slavernij. Deze heeft vorm gekregen rond 1850 toen het fashionable was om een huisslaafje te bezitten, aangekleed in een kleurig pakkie. Dus die connectie is er OOK!

"ZWARTE PIET IS RACISME" is evenwel een dogmatische stelling. Het is simpelweg niet waar dat Nederlanders die Sinterklaas vieren met Zwarte Piet daar racistische bedoelingen mee hebben. Dit wordt onvoldoende onderkent door de Z.P. tegenstanders. Beide kampen graven zich in: de ene kant wil hem zwarter sminken, de andere kant wil hem verbieden (wat helemaal lomp zou zijn) of in ieder geval niet meer zien. Dus ja de vraag blijft: wil je samenleven? Zoja dan dienen gezamenlijke feesten een hedendaagsere invullingte krijgen. Vasthouden aan traditie omdat het nu eenmaal zo is, staat dan gelijk aan achterlijk.

Leidt Zwarte Piet tot racisme? Is een belangrijke vraag. Ikzelf denk dat als er een gemengde samenleving is, het dan amper zo zal zijn: er is dan immers in het degelijkse leven allerlei feedback. Allerlei directe ervaringen en uitwisseling tussen blank en gekleurd. Maar juist in gebieden waar weinig kleurlingen zijn, ontstaat het racismegevaar. De PVV heeft daar ook de meeste stemmers. Daar ontbreekt de uitwisseling, daar heersen de vooroordelen.
 De dag erna was er alleen nog maar wat roetveeg overgebleven. Wellicht volgend jaar als Grijze Piet!