zaterdag 4 mei 2013

TOESPRAAK K-dag

Voor het serieuzere werk. Was even vergeten deze ook alhier te plaatsen. Dat kan vandaag ook nog op deze herdenkINGsdag want koninginnedag komt niet meer terug. Ik opteer voor Kloningsdag, met ze allen in een oranje pak.   
OLEEE, de tekst!

PRAAT in het openbaar:
Want daar is waar het over gaat.
Blijf het HERHALEN. Ik ga even ratelen. 10 minuten kostbare tijd.
Mijn naam is Julius Jooker, met dubbel OO tegenwoordig.
Maar ga het niet te gek maken vandaag. Het is een serieuze zaak!
 
HERSTEL de REPUBLIEK!
Een republiek. En dan? Oppassen dat we hier geen Franse toestanden krijgen:
het is daar weliswaar een republiek maar in mijn waarneming is het uitzuigbuitbeleid aldaar niet erg verschillend van de situatie hier. Ook Opletten dat we ons niet te sterk beroepen op de tijd van de Gouden Eeuw. Want toen heerste slavernij een zogenaamd legale ROOFTOCHT. Heremeteit!
 
Nu hebben we De Rechtsstaat. Met Mandaatpolitiek en zwaarbevochten stemrecht.Maar NA de verkiezingen wordt het Beleid pas vastgesteld.
Terwijl dat ondertussen ook gewoon doorloopt in onze zogeheten: Stabiele Democratie. Met zeer VERRADERLIJKE COMFORTZONE mag ik wel zeggen.
 
HERSTEL de REPUBLIEK!
Einde aan de monarchie. Die verankerd is in de GRONDWET zoals we die hier kennen Of niet want de meesten hebben deze niet gelezen heb ik ontdekt.
Als je dat wel doet kun je zien dat deze grondwet Niet is gebaseerd op vrijheid.
Edoch op heerschappij.
 
Dat geldt evenzeer voor de Europese variant ervan die vrijheid garandeert voor de macht van het geld:
ALLES DRAAIT OM GELD, ALS CENTRALE WAARDE.
EN WIJ MENSEN MOGEN ALLES BETALEN!
Tot zover deze reclame…
 
Dus voortgaand REFLECTEREN en UITWISSELEN
over de INHOUD en OPZET van een republiek lijkt me essentieel.
Met maximaal ZELFBESCHIKKINGSRECHT:
Een soort anarchisme maar wel met een minimale staat tbv het rechtsleven.
Op een echt democratische transparante wijze.
En dat is HEEL wat anders dan het fasciliteren van de corpocratie met teveel rechten voor grote bedrijven.
Ikzelf ben zelfs voor direct GRONDRECHT =  Letterluk het recht een stuk grond te beheren. Omdat je aardebewoner bent.
 
En Dan… zijn er anti’s. Zij willen de Staat slopen met geweld.
mijns inziens is dat een DWALING want: “What You Practise Is Your Path”.
De geweldspiraal moet stoppen. En alleen Anti zijn is niet genoeg.
 
Ondertussen stort het economisch systeem gecontroleerd in met een bijpassende machtsovername. ECB en IMF kopen voor miljarden staatsobligaties.
Voor degenen die het willen zien. Dit staat op de voorpagina’s hoewel zij natuurlijk gepresenteerd worden als redders. Kortgezegd:
We dienen vele diverse ONDERDELEN van het systeem verder te DOORGRONDEN.
Zoals het GELDsysteem: HOE dat werkt want Fractioneel Bankieren is in wezen gelegalizeerde criminaliteit.
 
Politieke Systemen: WOW: dat is veel; met onder meer de manieren waarop officieel EN semi-officieel samengewerkt wordt;
Een hernieuwde blik op geschiedenis, wetenschap, voeding en vooral eigen onderzoek!
 
Ik moet noodgedwongen kortaf zijn. Er is over al dit soort zaken heel veel informatie te delen. Zou zeggen: WAAG eens een kijk te nemen
@ CH PRO REPUBLICA, staan een aantal aardige artikelen.
“Het is 2013” Op die site staat zeer weinig. “Comments closed” most of the time…
Als je meer wil weten: CHECK: NieuweMediaNieuws.nl
 
Bedoeld om de boel bij te lichten. Te laten zien wat er nog meer gebeurt.
Kijk verder dan je neus lang is. Achtergrondverslag en informatie over alternatieven. Een level dat goeddeels ontbreekt in de gangbare massamedia.
Niet om te ontrieven maar: IK WAARSCHUW U. Er staat ook NONSENS op. Misinformatie.
 
Een sterk VOORBEELD daarvan, van misinformatie is dat een zogenoemde New World Order (N.W.O.) alles aan zou sturen. Ik stel dit hier even kort aan de orde om het te ontkrachten. Er staat nu een artikel over op @ ANARCHIEL.com
Omdat dit religieuze concept erg de aandacht afleidt van de gang van zaken.
Vandaag ga ik niet zaniken over de Bilderberggroep.
Wil alleen even aangeven dat deze een voorbeeld is van samenspel op het hoogste beslissingsnivo van zogenaamd gescheiden werelden van multinationals politiek en media, zoals Google en Facebook. Plus de Banken die doen er ook aan mee: directeur ECB, directeur IMF, directeur Goldman Sacks. Maar we dwalen af.
 
Ik merk dat velen helaas nog leven in hokjesgeest en vooroordeel.
Dat zijn oude gewoontes. Diepe programmeringen in de mensheid die voortgang vinden in allerlei gedrag. Zoals bvb het BANNEN van deze NieuweMediaNieuws.nl verzamelwebsite. In plaats van deze te willen weren is het volgens mij verstandiger meer repliekend van weerwoord dienen om zodoende misinformatie te ontkrachten.
   
Zodat mensen er niet in blijven geloven. Einde aan het NAVOLGEN.
En tegelijkertijd KENNIS tot je nemen. Essenties destilleren in deze INFORMATIE-OORLOG; want uiteindelijk baseren mensen hun keuzes op (gebrek aan) kennis.
Er zijn ook veel andere BLOGS. Doe mee met uitwisseling want het maakt WEL wat uit. AKTIEVATIE!
 
JoOo ik mot opschieten!
AKTIEvoeren zie ik als een stukje maatschappelijke verantwoordelukheid tonen
voor onze externe omstandigheden. Of doe het voor de kinderen. Ook zij hebben behoefte aan een leefbare wereld. En hebben RECHT op werkelukke vrijheid.
 
VERHEF JE STEM. Op Jouw Manier!Geef deze niet meer weg!
Ikzelf ben ook aan het bloggen geslagen. Op internet @ DEMO-STRATIE.blogspot.com is VERSLAG te vinden van de demonstratiegolf die liep van eind 2010 tot begin 2012. Na Occupy was het even pauze.
Dit jaar op 23 maart jl. was er NA de speldeprik van Joanna op 1 februari als een soort reflectie van mijn eigen actie in DWDD van 1 februari 2011 op het Museumplein een vrij grote demonstratie tegen het vluchtelingenbeleid met volle aandacht voor al die structurele misstanden. Dus ruim VOOR de dode asielzoekende rus Dolmatov. Trek je concluzie.
 
Edoch 2013 is vooral: veel SYSTEEMFEEST. Vandaag is er weer eentje.
Ik probeer ook in de stemming te komen
Verder het begin vvan de vviering van 200 jaar Koninkrijk der VERNEEderlanden, zoals sommigen het tegenwoordig noemen.
VIERhonderd jaar GRACHTENGORDEL.
Dan 150 jaar afschaffing van officiele fysieke SLAVERNIJ.
Ik denk dan eerst moest die grachtengordel af.
Heropening van het RIJKSmuseum. En nog meer Jubilea.
 
Ook hier KANS wat TOE Te VOEGEN! 
Grijp deze nou het nog kan mag ik wel zeggen want
De BOEL wordt dichtgemetseld. Met meer TOEzicht en zelfs preventieve controle
De openbare ruimte is overgenomen. Door reclame.
Vandaar dat andere boodschappen HarT nodig zijn. Met een T.
 
Dus VAKER in de openbare ruimte treden.
Niet in plaats van internet maar als welkome aanvulling daarop.
Wees voorzichtig. Radar aan. Het kan ook legaal.
Er zijn echter veel plakzuilen verdwenen en vervangen door grote pilaren waar alleen commerciele reclame op mag. Dat is BELEID
en LANG niet alleen daarom lijkt het ook mij ook wijs om het politieke proces te infiltreren. We spelen ieder onze rol. DOE DAT!
 
 
DAN laten we ons innerluk proces niet vergeten.
Dat is een private aangelegenheid. Het eigen rijden en vermijden.
Je eigen persoonlukke flow blijft de BASIS van het leven.
Daarvoor is zekere vrijheid noodzakeluk. Recht op eigen tijd. Die in beslag nemen.
Meesterschap creeeren.
 
Dus samengevat: VRIJHEID vs DWANG.
Dwang van externe heerschappij. Verzus de echte DEFINITIE van VRIJHEID:
en dat is VRIJWILLIGHEID.
Die DWANG hoort thuis bij het individu: als liefdevolle discipline.
 
Daartoe is het HOOGNODIG de verantwoordelukheid te nemen goed voor jezelf te zorgen. Opladen met liefde, WEL te genieten. Ik zou zeggen daarbij hoort dan ook de verantwoordelukheid om je Ecologische Voetafdruk te minimalizeren.
En Als je lekkel in je vel zit kun je ook beter GEVEN En zelfs incasseren;
ik BeDOEL: gezond nemen Ozoziezo:

Als EERBETOON aan alle vrijheidsstrijders; en strijderinnen.

We dienen door te gaan, onszelf te bevrijden: waar zal ik eens beginnen.

Want echte vrijheid gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Dwang is een kernmerk van een vorm van heerschappij.
Externe dwang is een kenmerk van een vorm van slavernij…
Joechei!