vrijdag 1 november 2013

Het ultieme Sinterklaas-artikel 2

KINDOCTRINATIE vervolg
NIET KWAADBEDOELD! Dat is zeer belangrijk te bevestigen, vanwege de anders te verwachten verdedigende reactie. Hoewel dit vanuit antipieten gezien soms lastig te geloven kan zijn. Het is betreffende sinterklaas vieren geen opzettelijk bewust racisme, maar de huidige opzet is ontstaan en gedefinieerd vanuit een andere tijd. Beschuldigingen dat mensen actieve rascisten zouden zijn als ze deelnemen aan Sinterklaas (met Zwarte Piet) gaan m.i. tever en stimuleren die verdedigende reactie. Wat kan ontaarden in opzettelijk negeren van andere geluiden. Omdat het onbewust racisme betreft, kan de beschuldiging van racisme snel verkeerd vallen. Vooral als daar de associatie aan gekoppeld wordt dat het sinterklaasfeest bedreigd schijnt. Voor velen is Sinterklaas een positief feest, een lichtpuntje. Daar wordt verder niet over gereflecteerd. De macht der gewoonte heerst. Met een bord traditie eropgetimmerd. Massaconsumensen hebben door een gebrek aan eigenere identiteit de neiging om er erg aan vast te klampen. Vooral dus als die aangevallen wordt. Elitairen houden van traditie omdat het (mogelijk onbewust) hun machtspositie, hun identiteit, bevestigd. Zij zullen er wel voor zorgen!

In MOPpen komt vaak enige aanwezige monotypering naar voren:
De nieuwe zwarte piet staat wat hulpeloos bij de papierversnipperaar. 'Kan ik helpen?' vraagt Sinterklaas. 'Ja,' zegt hij. 'Hoe werkt dat ding?' 'Heel simpel,' zegt Sinterklaas, pakte alle sinterklaasgedichten stopte ze in de versnipperaar. 'Eh, bedankt Sinterklaas, maar waar komen de kopieën er nu uit?'

Maar ook Sint moet het ontgelden:
Marietje zit bij de Sint op schoot. De goedheiligman vraagt wat Marietje graag wil hebben. Marietje antwoordt dat ze graag een beetje haar tussen haar benen wil hebben. Sint: "Een beetje haar? Is een volle baard ook goed?"

Oja en dan ook gelijk maar even mijn mini-HAIKU (3-5-3):
Zwarte Piet!
discussie geknecht
Snap jij die?
HET IS TRADITIE
Tradities worden soms aangepast aan de tijdsgeest, ze worden herschreven. Zo ook rond 1850 toen hier de figuur van zwarte piet werd geintroduceerd. De piet was een knecht, niet veel meer dan een huisslaaf in een tijdperk waarin de officiele slavernij nota bene nog bestond en het ook nog normaal was voor elitairen om zich te voorzien van dergelijke knechtjes zonder vrijheidsrecht. Inmiddels is Piet ge-evolueerd van alleen maar knecht, spion (de kinderen in de gaten houden en verslag uitbrengen aan sinterklaas) en uitvoerder van bevelen tot een autonomer figuur die allerlei subrollen meer diverse invulling geeft. Maar nog steeds is Sinterklaas de grote baas, ook al hebben pieterbazen een beetje eigen macht. Zij staan in dienst van Sinterklaas. Zo is dat in het werkelijke leven dus ook: er is weliswaar meer keuzevrijheid gekomen algemeen gezien, maar je staat in dienst van een bedrijf, de corpocratie. De staat zorgt, middels dikbetaalde beleidsmakers en vele beleidsuitvoerders, voor de aanvoer van gehoorzame arbeidskrachten naar het grote bedrijfsleven. Zo streng als nodig is.


De bevestiging van de afschaffing van de ROE als dreigdinges, zijnde deel uitmakend van officiele Sintviering, naar verluid op het NOS-journaal in 1966 is een goed voorbeeld van aanpassing van traditie. Ze zijn niet zo onveranderbaar als sommigen geloven: voor W.O.2 had Sint bvb maar 1 piet, inmiddels vele honderden.

INTRODUCTIE PIET
"Jan Schenkman (1806-1863) introduceerde in zijn boek "Sint-Nicolaas en zijn knecht" nieuwe elementen: de knecht, de intocht en de stoomboot*. De knecht is wel zwart, maar heeft nog niet de naam Zwarte Piet. Na deze publicatie was hij niet meer weg te denken uit de traditie. In de tweede helft van de negentiende eeuw kregen veel elementen van het St. Nicolaasfeest zoals Nederlanders het nu vieren vorm, onder andere onder invloed van dit prentenboek van Jan Schenkman."
*de stoomboot: die stoomboot ben ik in zijn boek niet tegengekomen, maar in de tijd dat de stoomboot aan het Sinterklaasverhaal werd toegevoegd, was deze modern!
Maar Jan heeft dit niet in z'n uppie verzonnen. Hij gaf gewoon weerslag van een tijdsgeest, vanuit een elitair gezelschap, in deze remake. Piet bestond al langer.

DAAR WORDT AAN DEUR GEKLOPT
De discussie is ontploft. Al was deze al gaande. Met een DEMONISCHE Henk Westbroek, die er bij Pownews nog wel even over uit wil wijden. Meerdere Henken schijnen uitspraken te doen. Premmetje boos.  Zelfs Raymann mengt zich intelligent: "Zwarte Piet in de ban doen heeft geen enkele zin als het empatisch vermogen ontbreekt om in te zien waarom het kwetsend is".

HET KWARTJE VAN ZWARTE PIET
Dorpsgrapje. "Het probleem voor de Redskins en Zwarte Piet is dat de wereld veranderd is. We leven niet meer in een kleine, beperkte omgeving waar je je eigen dorpsgrapjes er op na houdt maar in een open wereld waar we veel meer met elkaar in contact komen."
De VRAAG is of je wil SAMENLEVEN. Wat je dan cultureel deelt in de openbare ruimte, in algemene  aangelegenheden, dient aangepast te worden. Met behulp van verantwoordelijke creativiteit. Passend in deze tijd. Gewoon leuk. Kan best.

ZWARTE PIET MOET WORDEN AFGESCHAFT?
“Er bestaan een aantal argumenten tegen het afschaffen. Argumenten die bij nadere beschouwing geen stand houden. De meest voorkomende is dat Zwarte Piet geen neger is. Hij is zwart VAN het roet. Maar Zwarte Piet is volledig zwart, tot aan de nek. Door een schoorsteenbezoek? En z'n kleren en de kado's zijn wel brandschoon! Een blanke man met zwarte vegen op zijn wangen zou een simpele oplossing kunnen zijn. Extra muzikaal bewijsmateriaal: ‘Ook al ben ik zwart ALS roet, ik meen het toch goed.’ "Zwart als roet, daar niet van. Maar hij meent het toch goed. Voor een neger."
ZWARTVANROET_TIJDSLIJN.mov
K.O. WAT vind het buitenland 
ja print maar uit als kleurplaat
As far as he’s concerned, Saint Nicholas can stay, but his helper should be someone without racial overtones, a blue smurf maybe.
Je kan ook OVERDRIJVEN. Dat doet de VN en daarmee wordt de discussie verengd tot: Zwarte Piet WEL of NIET. Extremere stellingname. Het volk laat zich weer verdelen. O, wie zal er heersen?
Nederland moet STOPPEN met het Sinterklaasfeest omdat Zwarte Piet een terugkeer is van de slavernij. Dat zegt Prof. Verene Shepherd, mensenrechtenonderzoeker bij de Verenigde Naties en hoofd van de VN-werkgroep die onderzoek doet naar Zwarte Piet. “De werkgroep kan niet begrijpen waarom Nederlanders niet  inzien dat dit een terugkeer naar de slavernij is en dat in de 21ste eeuw dit feest moet stoppen.”, aldus de Jamaicaanse Shepherd.
De Staat kiest partij.
De BURGERMEESTER ijvert. Stellingen worden ingenomen en verdedigd.
RUZIE! RACISME! Gelijk een sprekend voorbeeld van werking van kindoctrinatie, al is het meestal vele malen subtieler. Het onderhuids racisme laat zich horen: "ROT OP naar je eigen land!" Dit wil dus stellig niet zeggen dat alle pro-Zwarte Piet-mensen dit vinden, verre daarvan! "ROT OP naar je eigen land!" is niet representatief voor wat Zwarte Piet aanhangers vinden. Toch waren dit een aantal mensen die er serieus VOOR gingen demonstreren. Met zondebobkaart. De passiviteit bij overige propieters om de echtgekleurde vrouw in bescherming te nemen was schrijnend en symptomatisch voor kuddementaliteit.
Met dank aan aanwezigheid van betrokken journalist Gerrit de Heus voor enige verslaggeving van dit gebeuren.
 
Doortrippers…
Sinterklaas en de jodenholocaust door de Duitsers. Geen titel van een film. Insane om deze vergelijking te maken? OK, vanuit ´de blanke Nederlander´ met eenzijdige scholing en een achterhoofd vol fijne sinterklaasliedjes ervaren, is deze vergelijking fataal overdreven. Daardoor wordt de boodschap eerder genegeerd. Terwijl “het overdrijven” juist voortkomt uit een schreeuw om erkenning. Want dat slavernijverleden wordt nog steeds gedownplayed door de politiek (de zoveelste herhaling van alleen 1 alinea spijtbetuiging uitgesproken door 1 regeringsfunctionaris), massamedia en op scholen. Daardoor wordt in plaats van erkenning, bij de bewuster gewordene gekleurden (weet dat ook veel nazaten van tot-slaaf-gemaakten zich heden ten dage van deze discussie/confrontatie afkeren en zich schikken, vaak verdwaald in religie, zwaaiend naar de koning) de onvrede verder gefrustreerd, waardoor vervolgens door sommigen steeds extremer om feitelijk terechte aandacht gevraagd wordt. Zwarte Piet is dan een voorbeeld van deze negering, en nu welhaast een symbool ervan.
Maar vergis je niet: de NL-slavernij was hardcore!! Alleen boys: deze directe vergelijking met de Joodse holocaust dient ook omzichtiger aangepakt te worden. Als je meer wil bereiken. Is de ZwartePiet-discussie een inburgeringscursus?
ZWARTE PIET IS NIET VERZONNEN OM TE PESTEN
Even terug nar af! Deze stelling vergt dan weer inlevingsvermogen van degenen die er wel last van hebben (gehad). Vele Nederlanders zijn opgegroeid met sinterklaas. Hebben onschuldig de liedjes meegezongen en weten simpelweg niet beter dan dat het een leuk feest is. Maar het gebeurt dus wel dat pesten. En als het niet al te erg is, kun je het vaak maar beter slikken, aangezien je jezelf als sukkel typeert in ogen van anderen, als je toegeeft dat je je gepest voelt. En het onbewust stereotyperen dat dreigt als er niet goed opgevoed wordt, als kinderen slecht begeleid worden. Dat alles dient niet verontachtzaamd te worden. Maar alles bij elkaar beschouw ik de ZwartePiet-figuur bij nader inzien als  subliminaal racisme.

Relcolumnist (ik meen het toch goed) Sandew Hira spreekt zich ook uit. Schrijft interessante analyses maar gaat bij de presentatie daarvan soms ook kort door de bocht, wegens het hebben van moeite met inlevingsvermogen naar de andere kant toe (o.m. de vergelijking tussen de Jodenholocaust en de door Nederlanders aangedreven slavernij). Hij stelt hier wel terecht:
En als we nou de zwarte pieten inkleuren met groene en gele pieten? Ach kom, het gaat niet om de kleur, het gaat om de verhouding van meester-knecht die gekoppeld is aan etniciteit. Die verhouding uit zich in stompzinnig gedrag, in liedjes, in de uitbeelding van de meester-knecht verhouding. De verandering van kleur verandert niet de verhouding tussen meester en knecht. Gooi die verhouding met die knecht eruit en maak plezier, zoals Crescendo dat doet. Hoe moeilijk moet dat zijn?

Historicus Han van der Horst zegt dat Nederland zich nooit van enig kwaad bewust is geweest. Wel dan wordt het hoog tijd hier verandering in te brengen. Voor allerlei gevolgen die blijkbaar nog onbewust zijn gebleven. Niet alleen ter verwerking van het verleden, maar door dat te doen ook betere bewustere toekomstkeuzes te kunnen maken. Hij noemt het sinterklaasfeest een ankerpunt in het jaar. Volgens hem zijn denkbeelden over blanke superioriteit “nooit gefundeerd geweest op het voorbeeld dat Sinterklaas heeft gegeven”. In mijn waarneming worden dergelijke normaal geachte verhoudingen toch wel degelijk gereflecteerd in het sinterklaasfeest. Hoe het is geweest? Maar met het spel daarmee ook subtiel en onbewust herbevestigd. Meegegeven. Zing maar mee. Bezegeld door kado’s. Han stelt in: “WAAROM DE TOESTAND MET ZWARTE PIET ME IN HET HART RAAKT” dat  “In een meerduidige samenleving is ruimte voor alles, ook voor Zwarte Piet”. Hij maakt vervolgens een cultuurvergelijking met metropolen en Brazilie als zijnde voorbeelden van smeltkroezen van cultuur die “het beste van de hele wereld in zich opneemt om er vervolgens een speciale vorm aan te geven”. Ieder z’n niche is in principe prima. Probleem aan Zwarte Piet is dat het dominante opdringerige cultuur is, als een algemeen feest gedefinieerd. Daar ontkom je lastig aan. Dus synthese dient dan te betekenen dat je er samen iets leukers van maakt.

Om het recalcitrante quoterondje af te ronden, door nar Joke K.  Kan vaak wel lachen om haar schrijfstijl. Knap to the point. Soms schielijk overdreven, we zijn het niet overal over eens. Zo noemt ze de Nederlandse volkscultuur achterlijk. Dat vind ik een botte stelling. Is zo bekeken niet elke volkscultuur achterlijk? En zijn we niet allemaal dom vergeleken met iemand die meer weet? Ze scoort met dergelijke stellingen in het eigen kamp, maar stoot er mogelijk ook velen mee af. Jammer dan, al denk ik dat ik er zelf ook wel wat van kan, want hier is Joke sterk:
Je zou mogen hopen dat de naïeve likers die bang zijn dat door de ophef over de ‘huidskleur’ van Zwarte Piet hun kroost juist in aanraking komt met racisme, eindelijk begrijpen waarom zoveel mensen gekwetst worden door de vastgeroeste gewoonte om mensen met een donkere huidskleur elk jaar opnieuw bij wijze van gezelligheid af te schilderen als simpele zielen die plezier beleven aan hun onderdanigheid.
SINT EN PIET?
ZWARTE PIET IS LEUK!
Terug nar het massabewustzijn. Sint is basically statig en serieus. Piet is speels en maakt gangmakende grapjes. Mensen houden van Zwarte Piet! Binnen het feest zijn er vele pieten, ge-evolueerd uit die eerste. Ze worden met aparte namen aangeduid, bvb Slimme piet, Hoofdpiet, Wegwijspiet, Trapezepiet, Gulle Piet, DrukkePiet, Foute Piet, censuurpiet, politiepietjes enzenz ze aldus typerend als uitzondering op de standaardpiet. Daar zijn er ook een aantal van, vooral pakjespieten. Dat was ook de eerste piet. En dan was er nog Malle Pietje en wat zeurpieten. Vanuit het feest overheerst nog steeds de term "Zwarte Piet", als de algemene aanduiding.

NIET AFSCHAFFEN MAAR VERANDEREN
Afschaffen? Het is ook hoe jij je kinderen begeleid en repliekt. Je beledigd/onheus bejegend voelen is vervelend. Toch hoef je het niet over je heen te laten komen. Je mag erop inspelen, de pepernoot terugkaatsen. Voorbeeldje:
kleuter: “Hee Zwarte Piet!”
gekleurde medemens: "Nee! Hee, kijk eens beter vriendje. Ik ben goudbruin, het is echt en ik ben er trots op. Die Zwarte Piet die jij bedoelt, is een gesminkte namaakneger, meestal een blanke knaap. Een hulpje van jouw Sinterklaas."

Alleen als je zoiets zegt, dan word je weggezet als zogezegd een feestverpester. Lastig. Handhaven van een karikaturale neger als Zwarte Piet is echter (onbedoeld) bot naar degenen die zich identificeren met de zwarte tot-slaaf-gemaakte uit het slavernijverleden (:de vele nazaten van tot-slaaf-gemaakten hier heden ten dage in het land. Het hele jaar). Ik kan daarmee zeker sympatiseren. Dat is gewoon medemenselijkheid.
Zou zeggen om het direct racistisch overkomende element uit de Sinterklaasviering te elimineren, is het handiger pieten te VERVANGEN. Door gekleurde, bijvoorbeeld oranje. Met een roetveeg desnoods. Maar dat verhaal van de schoorsteen was eigenlijk ook al achterhaald! De meeste huizen tegenwoordig hebben er geen meer. De schoorsteen is in onbruik geraakt. Dus komen ze via de verwarmingsbuis of misschien zelfs via de computer? Als het allemaal al nodig is dat ze je huis binnendringen. De kado's kunnen ook gewoon afgegeven worden. Hoort wie klopt daar kinderen? Als je het goed beschouwd heeft Zwarte Piet qua uiterlijk en subrol al meerdere make-overs gehad in onze recente geschiedenis. Dus doe eens creatief! Ter ere van de kinderen.

ZWART IS KRACHT, zwart is kleurrijk (vind ik wel, de zwarte piet is daar een karikaturale versie van, maar ik hou wel van bvb de Ghanese/Afrikaanse en Surinaamse/Caraïbische kleurrijkheid). Zwart is niet minderwaardig meer en glanzend gaaf. Toch dragen we in de taal ook allerlei resten mee van de oude gebruiken. Die mogen we best onder ogen zien. De asociaties zijn overwegend negatief. Een van de betekenissen van zwart is ook het woord negatief. Wat we niet meer willen, gaat dan over het stereotyperen van mensen. Zwart en wit zijn evenwaardig. Maar bewuster met TAAL omgaan is voor velen al teveel gevraagd...

IS HET RACISME? 
Vorm je eigen oordeel, scherp je eigen waarneming.
Verbreed je blik. In plaats van napraten van meningen. Door ervaringen van anderen ook echt aan te horen- te lezen en te durven meevoelen/doorgronden. Dat geldt beide kanten op. Meer kennis nemen! Met een Z.P.-boycot zal racisme niet verdwijnen. Maar het scheelt wel weer een extra aanmoediging als we deze figuur goed aanpassen! Zwarte pieten vervangen door gekleurde lost het kindoctrinatiedeel wel op maar al die gekleurde pietjes blijven nog steeds gehoorzame managerknechten, spionnen en... Het lijken wel brave burgers!

Zijn er geen belangrijkere zaken? Jawel, maar dit speelt zich ook af in onze eigen omgeving. Daarvoor mogen we ook verantwoordelukheid nemen. Niet te serieus nemen? Juist het als zodanig bestempelen sluit de ogen voor achtergronden. En deze negering leidt ertoe dat Zwarte Piet nu een SYMBOOL is geworden waarop de opgespaarde onvrede dreigt te ontsporen. De discussie verhard met doodsbedreigingen, het is dit jaar wel weer een spannende sint! En Sint die verdedigd:
Natuurleuk kun je voor de lol ook FOPPEN. En daarmee tegelijkertijd door deze overdrijving de zaak verduidelEUken:   
UPDATE: dit filmpje is satirisch bedoeld rondom de zwarte piet discussie. Wij zijn tegen racisme
Nog meer gekolder. Absoluut lachuh, alleen heeft Fresku m.i. geen gelijk als hij stelt: "Een middenweg is er niet, je móet kiezen." Kamp "Zwarte Piet is racisme" of Kamp Pietitie. Verdeel-en-heers-mechanisme.
RESUMEREND
De boel is in beweging! Makkers START je wild geraas!! Maar doe eens even normaal…

Het moge inmiddels duidelijk zijn: met name de uiterlijke vormgeving van onze Zwarte Piet zoals we die kennen, begon in 1850 en is in het sinterklaasfeest ingepast. In de tijd dat directe fysieke slavernij nog maatschappelijke realiteit was:
Going Dutch - The Netherlands' slave trade
Onderwijzer Jan Schenkman (mooie naam) was een prominent lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. "Het Nut, zoals de club in de wandelgangen meestal werd genoemd, was ontstaan in de achttiende eeuw en had als belangrijkste DOEL het gewone volk te beschaven. Zij gingen Sinterklaas ALS INSTRUMENT IN DE OPVOEDING gebruiken."